Výroba medu

Zber medu je jedna z najstarších ľudských aktivít, o čom svedčia nástenné maľby datované asi na 13 000 rokov pred Kristom. Prelomovým momentom vo včelárskom remesle bola domestifikácia včiel, ktorú vyvinuli už v starovekom Egypte. Tým sa zmenil obyčajný zber medu divých včiel na jeho produkciu.

Naša prevádzka spĺňa podmienky Európskej únie pre plnenie a balenie medových výrobkov. Pri výrobe využívame med výlučne slovenskej produkcie, a to vlastný alebo nakúpený u iných slovenských včelárov.

© 2024 Apisek, apisek@apisek.sk